Sabaot New Testament

Sabaot New Testament

Lōkōōywēk chu chēē kāroomēch chēbo lekwetaab yēyiin, Yēēsu Kiriistō.

New Testament 1

New Testament 2

New Testament 3

Gospel Recordings

Jesus Story 1

Jesus Story 2

Jesus Story 3

Sabaot 1

Sabaot 2

John 3:16 Kicham Yeyiin koorooni miisin kut kukoon lakwanyii nyooto akeenke baateey sukung'eet chii ake tukul nyoo koosee keey lawanaa meebere makubot, nteenee makunyoor soboontaab kibchuulyo.

John

English

All

Our Visitors