Sunuwar Gospel Recording

Sunuwar Gospel of John

New Testament

John

Jesus Story

Sunuwar 1

Sunuwar 2

Surel

John 3:16 परमप्रभु यावेमी रागी ङा मुर आन कली शुश दाक्‍ताक्‍व। मोपतीके आ कांइचीक तौ रागीमी सोइक्‍ताक्‍व। सु सुमी मेको कली थमा सुइक्‍नीमी, मेकोपुकी नरक मलाइनीम। तन्‍न गेना हना यो परमप्रभु यावे नु बाक्‍चा ताइनीम।

English

All

Our Visitors