Teribe New Testament

Teribe New Testament

New Testament 2

New Testament 3

Gospel Recordings

Teribe 1

Teribe 2

Teribe 3

John 3:16 Nopga šöng kjok ëre kjing go woyde Sbörë ara. E kjîshko ga ba Wa kjšaraso ëre ichara zrökoba nopga kjîshko wšo, ëye mär bor go ga jer ðëm wšo, ber šöng së îyado Sbö tjok wšo.

John

English

All

Our Visitors