Tagalog New Testament

Tagalog New Testament

New Testament 2

New Testament 3

New Testament 4

Tagalog Old Testanment

Gospel Recordings

Jesus Calms the Storm

Jesus Story

Jesus Story Children

Tagalog 1

Tagalog 2

Tagalog 3

Tagalog 4

Ano ang iyong buhay?

Mandali ang maligtras

Tract

Ito`y kailangan kong sabihin sa iyo

Matthew

John

1 John

Four Laws

Genesis 1

God's Simple Plan

Help from Above

How to Know God

I Must Tell You This

Kaibigan

This is Not a Secret

Way to God

What is Your Life?

John 3:16 Dahil sa malaking pag-ibig ng Dios sa sangkatauhan, ibinigay Niya ang Kanyang bugtong na Anak, upang ang lahat ng magpasakop sa Kanya ay hindi na mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.

The Lord's Prayer 1

The Lord's Prayer 2

John

English

All

Our Visitors