Totonaco: Sierra New Testament

Totonaco Gospel of John

New Testament 1

New Testament 2

Gospel Recordings

Jesus Story

Totonaco: Sierra

John 1:1 A'cxnī' nī na'j tū xa'nan, huā' xuanī't nTachuhuīn. Chā nchū' yu'mā' nTachuhuīn, huā' xtā'huī' Dios, chā nchū' nTachuhuīn, hua'ti'yā' Dios xuanī't.

John 3:16 “Sa̱mpi ̱Dios luhua pa̱xquiḵ oḻ h tachixcuhuíṯ at, pus huá ̱ tilim̱ acamá̱sta̱lh xma̱n cha̱stum xCam laquim̱ pi ̱ napa̱lacaniḵ oy̱ , chu̱ chuná, catiẖ uá ̱ hua̱nti ̱ nalip̱ a̱huán, ni ̱ catíniḻ h xlis̱ tacna huata nakalhiy̱ ac̱ há ̱ c-xpa̱xtu̱n Dios yama ̱ lip̱ a̱xuhu latámaṯ hua̱ntu̱ niucxni ̱nalaksputa.

John

English

All

Our Visitors