Tho Gospel Recording

Tho 1

Tho 2

Mark 1:1-4

Mark 1:1-4 1 Cṓc Tin-lành cúa Ðức Chủo Jêsus-Christ, là Lục Ðức Chủo Phạ. 2 Lủm dạ xáp chang'séc tiên-tri Ê-sai và: Nã̀y, câu khiền sử câu thâng tói nã̀ mưng. Cã̀n cọi khay tàng hứ mưng... 3 Mì tiềng rọng chang thồng vầng pã̀n nã̀y: Hạy khay tàng Chủo, Ban bầng cầc lò Thã̀u; 4 Giăng dạ thâng, chang thồng vầng vừa hắt vừa giăng phép bắp-têm giau phàn, hừ dây piṓi tội.

English

All

Our Visitors