Trinitario New Testament

Trinitario Bible - New Testament

New Testament 2

Gospel Recordings

Trinitario 1

Trinitario 2

John 3:16 Ma Viya 'chopegienejicha to muemnasravco no 'chañono. Taco'e mavonico ma etonagne maChicha te pjoca 'pog'e puejchu no t-sopano namutu muitocoresiyre to naetorisra ene votacuquicña to nachanevono.

Mark 1:1-4

John

English

All

Our Visitors