Tawbuid: West Gospel Recording

Tawbuid Gospel of John

New Testament

Tawbuid: West 1

Tawbuid: West 2

Tawbuid

John 3:16 Matvngvd tuwa Funbalugu nu kesug fagayu taw ste swa daga. At fagnasuguun ngani Angku, At Bugtung Baguama, sas fagayu taw. Laman nus nga sinu ban takafandiug sa Angku di kate. Ay faggugat ban gleleg tuwa.

English

All

Our Visitors