Tzeltal: Chenalho New Testament

Tzeltal Gospel of John

Chenalho New Testament

Bachajon New Testament

Gospel Recordings

Jesus Story

Amatenango

Del Plano 1

Del Plano 2

Sibal

Chenalho John 3:16 íLi Jtotic Diose toj c'ux ta yo'nton scotol cristianoetic ta banamil jech la stacun tal, vu'un li Xnich'onune. Pero c'ajumal jtuc. Scotol boch'o ta xch'un ti vu'un ta jcoltae ja' mu ch'ayeluc ta xbat. Ja' ta xcuxiic o sbatel osil.

Chenalho Mark 1:1-4

John

English

All

Our Visitors