Welsh New Testament

Welsh Gospel of John

New Testament 1

New Testament 2

New Testament 3

Gospel Recordings

Jesus Calms the Storm

Jesus Story 1

Jesus Story 2

John

John 3:16 Canys felly y carodd Duw y byd fel y rhoddodd efe ei unig-anedig Fab, fel na choller pwy bynnag a gredo ynddo ef, ond caffael ohono fywyd tragwyddol.

English

All

Our Visitors