Yazgulyam Gospel Recording

Gospel of Luke Selections

The Lord's Prayer 1

The Lord's Prayer 2

Luke 2

Luke 2:1-4 1 Yoɣa vad ḱe du miθaθ naž Awgust - poččoi Rum - həkm mad ḱe ən kəli sarzamini Rum rûyxat kºənan. 2 Āy awalon rûyxat vad ata ən dawrayi həkmroniyi Kirinius ən Suriya wəraɣd. 3 Bu ar tanan dər xi qawni xaraθ šod ḱe əfi nəm ənda nəvəšan. 4 Isəfǰa naž Jalil, na xeri Nosira, əndoɣd ata dər Yahudo, i Dowudi xer šod ḱe du xeri nəm Bayt-lahm vad. Dabe-ay idab šod ḱe u, Isəf, naž Dowudi zot at qawn vad.

Yazgulami

English

All

Our Visitors