Zapoteco: Ocotlan New Testament

New Testament

Gospel Recordings

Zapoteco 1

Zapoteco 2

The Lord's Prayer

John 3:16 Dios nalë́ rac shtú'ui' ra mënë narëta' lu guë́'dchiliu; bëshe'ldë më tubsë shini më parë grë́të' narialdí ldu'i lë'ë shini më, adë tsagnítidi'i rall sino napë rall vidë nadë rialúdi'i.

John 3:16

Mark 1:1-4

English

All

Our Visitors