Zapoteco: Choapan Gospel Recording

New Testament

Zapoteco: Choapan

John 3:16 ’Biz̃i tanto nedyë'ë Diuzi yaca benë' nita' lao yedyi layu, use'elë' tu litza' z̃i'inë' tacuenda nutezi ben' nao xnezë', bicuiagui'yaquë', den' gata' yela' neban quiejë' tuzioli.

Mark 1:1-4

English

All

Our Visitors