Somali

Ilaah intuu dunida jacayl u qabay ayuu siiyey Wiilkiisa keliya oo dhashay in mid kastoo isaga rumaystaa uusan lumin laakiinse uu lahaado nolosha weligeed ah. Ilaah Wiilka uguma soo dirin dunida inuu xukumo dunida, laakiin wuxuu u soo diray inay dunidu ku badbaaddo isaga. Somali John 3:16,17

Somali Bible

Somali Bible 5 mb
Somali Bible PDF
Somali - God's Simple Plan
Somali Bible - Gospel of John
Somali Gospel of John
Somali Audio New Testament

Somali Songs Playlist
Somali Lessons Playlist
Somali Sermons Playlist
The Lord's Prayer

Muslims4Jesus

Somali Blog

free web site hit counter