Hawaiian

No ka mea, ua aloha nui mai ke Akua i ko do ao nei, nolaila, ua haawi mai oia i kana Keiki hiwahiwa i ole e make ka mea manaoio ia ia, aka e loaa ia ke ola mau loa. Hawaiian John 3:16

Hawaiian: Creole Bible - New Testament
Hawaiian Bible
Hawaiian - God's Simple Plan
John 3:16
LP
Hawaiian Bible Baibala

free web site hit counter