Chinanteco: Comaltepec New Testament

Chinanteco: Comaltepec New Testament

New Testament

New Testament 2

Gospel Recordings

Chinanteco: Comaltepec

Tectitlan

Chinanteco 1

Chinanteco 2

The Lord's Prayer

John 3:16 ’Jo̱ co̱ˈ eáamˊ ˈneáangˋ Fidiéeˇ jaléngˈˋ dseaˋ jmɨgüíˋ, jo̱baˈ cacuǿøiñˋ i̱ Jó̱o̱rˊ camɨ́ɨngˈ˜ do e laco̱ˈ cajúngˉ dseaˋ do cuaiñ˜ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ jmɨgüíˋ; jo̱ lajo̱baˈ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jángˈˋ yaang˜ fɨˊ jaguóˋ dseaˋ do jaˋ quɨ́ˈˉ jmɨɨ˜ faˈ e niˈnáiñˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ, co̱ˈ cøømˋ nilɨseeiñˋ có̱o̱ˈ˜ dseaˋ do lata˜.

John

English

All

Our Visitors