Hre Gospel Recording

Jesus Story

Hre 1

Hre 2

Matthew 3:1-4

Matthew 3:1-4 1 J aih Joan, mangai maq broq ba sreh, hni bu Chuaq oe ti ne brih cn oe ti Judia, doe, 2 "Cadac tuiq lui vh va ma lem beq, ma jah qmang aih Diac Boc Plnh haten trh." 3 Aih la haq ma paju Isaia khi doe, "Bau mangai cru oe ti ne brih cn, 'Padon trong Chuaq beq, broq ma jang trong Haq.'" 4 Joan casnh o cvn broq sam sc ash lac da, ct dalng sam akea ti caqnam.

English

All

Our Visitors