Javanese: Caribbean New Testament

Javanese: Caribbean Bible - New Testament

New Testament 2

New Testament 3

New Testament 4

Gospel Recordings

Jesus Story 1

Jesus Story 2

Djawa: Surinam

Genesis 1

John 3:16 Awit katrésnané Gusti Allah marang manungsa gedé banget, nganti Dčkné masrahké Anaké sing ora čnčng tunggalé, supaya saben wong sing pretyaya marang Dčkné ora tiba ing karusakan, nanging nduwčni urip langgeng.

John

English

All

Our Visitors