Cagayanon, Mapun Gospel Recording

Cagayanon 2

Cagayanon 3

Genesis 1:1-4 Ni panagnaan, pag pinapayak me' Tuhan junya' ka langit, kuwan junya', ya' lagi mantuk maka ya' gi isihan, lindom lagi labbasakayi maka masi gi limun me' bohe'. Suga' luu na pin Ru Tuhan me' ga paang-ang pajata' man kuwit bohe'. Pag-anu, pagka lindom gi labbasakayi, ilooy ma magpalman na Tuhan, yuk na, "Po' ko danta'." Dari, ilooy ma luu du danta'. Pag nda' Tuhan me' looy, kamahapan na ya.

Mapun

Genesis 1

English

All

Our Visitors