Xavante New Testament

Xavante Gospel of John

New Testament 1

New Testament 2

Gospel Recordings

Jesus Story

Xavante

Xavante

The Lord's Prayer

The Lord's Prayer Wamama, höiwa u, te 're ahöimana mo. Danho'uma a'ãma 're dawata dza'ra mono bö, anhitsi w na. We wama 're anhamra mono bö Wanhim' hö'a da. Ama w na 're höimana dza'ra mono bö höiwa u hã, ti'ab dzéma. Bötö nhidöpötsi watsa, a te wama 're anhomri mono. Wawatsédé böre, a te wawi 're anhamra mono. Ãne watsiré hã wa'ãma 're watsété dza'ra monomhã, atsa, wa te 'ru ãna. Wa'uburé, te te wa'wapé dza'ra monomhã wawatsété da, a te wawi tsawi na. Mar w' õ hã, a te wawi 're anhitsitsi mono. Ãne.

John 3:16 'Re ĩhâimana u'âsi mono hã te te 're da'azawi pese uptabi. Taha wa, ma tô ti'ra hã misi nherẽ, we tisõ, dazada dâ'â da. Tawamhã ĩ'ra, da te dasina 're umnhasi za'ra mono wamhã, dadâ'â ãna te za hâiwa ãma ĩ'rata 're dasi'ubumroi u'âsi. Ropipa ãma ĩsiti 're dasi'ubumroi mono õ di za.

English

All

Our Visitors