Tongan

He na‘e ‘ofa pehç ‘a e ‘Otua ki mamani, ko ia na'a Ne foaki Hono ‘Alo tofu pe taha ne fakatupu koe‘uhi ko ia kotoa pe ‘oku tui pîkitai kiate Ia ke ‘oua na‘a ‘auha kae ma‘u ‘a e mo‘ui ta‘engata. Tongan John 3:16

Tongan


Tongan - Four Laws
Lord's Prayer

free web site hit counter