Mongolia Church of Jesus Christ

Jesus is the Son of God

Your Home - English - Comics - China - Russia

Харин энэ нь юу хэлдэг вэ? «Үг нь чамд ойр байна. Чиний аманд, чиний зүрх сэтгэлд бий» гэдэг. Энэ нь биднийтунхаглаж буй итгэлийн үг юм. Хэрэв та Есүсийг Эзэн гэж амаараа хүлээн зөвшөөрч, Бурхан Түүнийг үхэгсдээс амилуулсан гэдэгт зүрхэндээ итгэвэл, аврагдах болно. Хүн зүрхэндээ итгэн зөвт байдалд хүрч, амаараа хүлээн зөвшөөрөн авралд хүрнэ. Учир нь Судар «Түүнд итгэгч нь ичгэвтэр байдалд орохгүй» гэдэг.

Mongolian 1
Mongolian 2
Mongolian Монгол хэл
Mongolian 2000 Bible Cyrillic script
Mongolian 2000 Bible Latin script
Mongolian Bible - Ariun Bibli 8 mb
Mongolian 1846 Old Testament Cyrillic script
Mongolian 1952 Gospel of Mark Classical script Unicode
Mongolian 1952 Gospel of Mark Classical script PDF
Inner Mongolian Bible 2003 - New Testament 17 mb
Mongolian 2003 Gospel of Mark Classical script Unicode
Mongolian
Mongolian John Audio
Mongolian New Testament Audio
Help from Above
Mongolian: Halh
Mongolian: Halh Audiodrama
The Last Atheist

Nei Mongol Playlist
Daur
Daur
Evenki
Inner Mongolian Bible 2003 - Gospel of Mark Unicode
Inner Mongolian

Altai Алтай тили
Altai Bible - New Testament
Altai
Altai

Buryat Bible - New Testament буряад хэлэн
Buryat
Dargin
Daur
English
English Holy Bible
English
English: Sinners in the Hands of an Angry God
English: Pilgrim's Progress
English: Go Forth and Multiply
English: Children Sing Playlist
English: Destined Kids Playlist
English: Maluku Friends Playlist
English: Muslims for Jesus Playlist
Kalmyk Хальмг келн
Kalmyk
Kalmyk
Kalmyk-Oirat
Kalmyk Bible - New Testament
Kalmyk
Kazakh
Kazakh Қазақ тілі
Kazakh Bible - New Testament 22 mb
Kazakh Bible - Gospel of John
Khasi Joy Playlist
Kirghiz Кыргыз тили قىرعىز تىلى Kyrgyz tili
Kirghiz
Kirghiz Bible - Gospel of John
Korean 한국어
Korean
Korean Bible
Manchu Bible 1869 - New Testament ᠮᠠᠨᠵᡠ ᡤᡳᠰᡠᠨ
Mandarin 中文
Mandarin Holy Bible
Mandarin
Russian Bible Русский
Russian
Russian: Central Asia
Russia Playlist
Tajik, Shughni
Tajik Bible - New Testament тоҷикӣ تاجیکی
Tajik Bible - New Testament
Tajik Bible - Gospel of John
Tatar Bible - New Testament تاتارچ
Tatar Bible - New Testament
Tatar
Tatar
Tibetan བོད་ཡིག
Tuvin Bible - New Testament Тыва дыл
Tuvin
Tuvin Bible - New Testament
Tuvin
Uyghur Bible - New Testament ئۇيغۇرچە
Uyghur
Uyghur Bible - New testament romanized
Uyghur Playlist
Uyghur
Uyghur: Qurban Playlist
Uyghur Playlist
Uyghur Bible - Genesis Arabic script GospelGo
Uyghur Bible Latin script GospelGo
Uyghurstan Playlist
Uyghur International Playlist
Uyghur Way of Life Playlist
Uyghur
Uzbek
Uzbek Bible romanized
Uzbek
Wakhi

Шинэ-Амьдрал
Unicode
Every Language

Country Playlists