Tabulahan Gospel Recording

Tabulahan Gospel of John

New Testament

Tabulahan 1

Tabulahan 2

John 2

John 3

John 3:16 Tandana käyyäng pa'kalemunna Puang Alataala pano di to lino, lambi' umbeho Änä' samboana, anna malai ingkänna tau ang mampetahpa' pano dai la tallang, ampo' la ullambi' katuhoang sapano-panona.

English

All

Our Visitors