Dhangu Gospel Recording

Dhangu Gospel of Mark

New Testament

Mark 1:1 Dhaŋum ŋuwakurrun yana dhäwu. Ga dhäwum dhaŋu God-Waŋarrwuruy Gäthu'miŋuwuruy, ga yäkum nhan banha Djesu. Nhanmam dhaŋu Christnha, Maŋutji-yunupayumandan banha nhan God-Waŋarryu bäkumiŋgan ŋätjil. Ga dhäwum nhanguruy gayŋa dhaŋu bitjan gam' ŋurru'yirryun.

English

All

Our Visitors