Gor Gospel Recording

Gor Gospel of John

New Testament

John

John 3:16 Tadɔ Luwə ndigɨ de’gɨ kɨ dɔnangɨ’tɨ ne ngayn, ə adɨ’de Ngonn’ne kɨ kojɨ kareba, kadɨ de kɨ ra kɨ un me’ne ə, kadɨ de’ə kin tujɨ kɔ el, nan kadɨ isɨ kɨ dɔ’ne taa bitɨ kɨ non’tɨ.

English

All

Our Visitors