Mixe: Coatlan New Testament

Mixe: Coatlan Gospel of John

New Testament 1

New Testament 2

New Testament 3

Gospel Recordings

Jesus Story

Mixe: Coatlan 1

Mixe: Coatlan 2

Mixe 1

Mixe 2

God's Simple Plan

The Lord's Prayer

Camotlan Mark 1:1-4

Luke 3:1-4

John 3:16 Ooy mɨjcajee Dios tzocy jɨhuɨÿ yɨ naaxhuiñyjäy co yecy y'ung tügpajcpɨ mɨɨd jäy ajcxy ypocy ycɨxpɨ. Paady pɨnjaty mɨbɨjcp mɨjpɨdacp yɨ' y'ung, ca' yjugy'ajtɨn ycɨxɨpy ytɨgoyɨpy tüccɨ'yɨ. Hue' janchtɨy y'alma ypaadɨpy tüg jugy'ajtɨn huɨdibɨ ca' ni mɨna ycɨxɨpy ytɨgoyɨpy.

John

English

All

Our Visitors