Nicobar Gospel Recording

Nicobar Gospel of John

New Testament

Aka-Bea, Bojingijida - The Lord's Prayer

Nicobar: Car Bible - Genesis 1

Nicobar Gospel of Matthew

Nicobar Matthew

Nicobar: Nancowry Bible - Matthew 3:1-4

Nicobarese - The Lord's Prayer

John 3:16 Tölngö hanāngenlōn An ngam Tēv töng panam, tön uroh nö kēngö ngam töng hĕng maneuk Kūönre; pòn sōtu vē ṙamātö ellōnre nö in Ò, nö ötkôlò; hōtu pöri ngam nômö tö-örheūheu-aṅ nö in cha.

Nancowry Matthew 4:10 Adorama maméenhe Gnallæh me, rīio wat me adorar.

English

All

Our Visitors