Turkmen New Testament

Turkmen Bible romanized Trkmençe

Gospel of John 1

Gospel of John 2

Gospel of John 3

Jesus Story

Jesus Story Children

Turkmen

Church of Jesus Christ

John 3:16 Çünki Hudaý dünýäni köp söýýänligi üçin, Ogluna iman edenleriň hiç biri heläk bolman, ebedi ýaşaýşa gowuşsyn diýip, Özüniň ýekeje Ogluny berdi.

English

All

Our Visitors