Kirghiz, Kyrgyz

Kirghiz Bible - New Testament Кыргыз тили قىرعىز تىلى Unicode

Кудай адамзатты ушунчалык катуу сүйгөндүктөн, Ага ишенүүчү ар ким өлбөстөн түбөлүк өмүргө ээ болсун деп, Өзүнүн жалгыз Уулун курмандыкка берди. Kirghiz John 3:16

Анткени Кудай бул дүйнөнү ушунчалык катуу сүйгөндүктөн ар бир ишенген адам тозокко түшпөй, тескерисинче түбөлүк өмүрлүү болсун деп жалгыз Уулун курмандыкка берди. John 3:16

Kirghiz Bible - Gospel of John
Kirghiz Bible - New Testament Unicode Кыргыз тили
Gospel of Mark Kirghiz Gospel of Mark
John
The Lord's Prayer
Lord's Prayer 2
Scripture
The Sacrifice Kirghiz Bible
Audio New Testament 1
Audio New Testament 2
Video
Video 2
AJohn 3:16
Kirghiz: John Arabic script, قىرعىز تىلى
Kyrgyz Jesus Story
Kyrgyz Jesus Story Children
Kyrgyz Jesus Story Audiodrama
Joshua Project
Shaoshu
Wiki
Scripture
Bethany
Luke 2

Turkestan