Swahili

Kwa maana jinsi hi Mungu aliupenda ulimwengu, hata akamtoa Mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminiye asipotee, bali awe na uzima wa milele. Maana Mungu hakumtuma Mwana ulimwenguni ili auhukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Swahili John 3:16

Swahili Bible

Swahili: Jesus Christ calms the storm

Swahili - God's Simple Plan
Swahili - How to Know God
Swahili - He Lived Among Us
Swahili Bible - New Testament
Swahili Bible - Gospel of John
Swahili Congo - Way to God
Swahili Zaire - Four Laws
Swahili 1 New Testament
Swahili 2 New Testament

Bible
Chick
Chick 2
1st John 
John
Lord's Prayer
Lord's Prayer 2
Lord's Prayer 3
Laws
Spirit
Laws 2
Swahili John BereanBeacon
Swahili John MP3 Watchman
Swahili New Testament AudioScriptures
Swahili Bible Unbound
Swahili Bible BibleGateway

free web site hit counter