Waray-Waray, Samareno New Testament

Samarenyo, Waray Bible - New testament

New Testament 2

Gospel Recordings

Jesus Story

Samarenyo 1

Waray

Waray-Waray

God's Simple Plan

Help from Above

Eternal Life is a Free Gift

Makausa para han ngatanan

John 3:16 Kay ginhigugma gud han Dyos an kalibutan, nga iginhatag niya an iya bugtong nga Anak, basi diri unta mamatay an ngatanan nga nasarig ha iya, kundi makaangkon han dayon nga kinabuhi.

Genesis 1

The Lord's Prayer

John

English

All

Our Visitors