Uzbek

Зеро Худо оламни шунчалик севдики, Ўзининг ягона Ўғлини берди, токи Унга ишонган ҳар бир киши ҳалок бўлмасин, балки абадий ҳаётга эга бўлсин. Uzbek John 3:16

Zero Xudo olamni shunchalik sevdiki, O'zining yagona O'g'lini berdi, toki Unga ishongan har bir kishi halok bo'lmasin, balki abadiy hayotga ega bo'lsin. Uzbek romanized John 3:16

Zero Hudo olamni xunjalik sevdiki, Wzining yagona Wglini berdi, toki Unga ixongan har bir kixi halok bwlmasin, balki abadiy hayotga erixsin. John 3:16

Bizning osmondagi Otamiz! Sening muqaddas isming ulug'lansin. Sening Shohliging kelsin. Osmonda bo'lgani kabi, erda ham Sening irodang bajo kelsin. Bugungi rizq-ro'zimizni bergin. Bizga gunoh qilganlarni biz kechirgandek, Sen ham bizning gunohlarimizni kechirgin. Bizni vasvasaga duchor qilmagin, ammo yovuz shaytondan xalos qilgin. Saltanat, kuch-kudrat va shon-shuxrat to abad Senikidir. Lord's Prayer

Uzbek Bible - New Testament Ўзбек тили O'zbek tili

Uzbek: Jesus Christ calms the storm

Uzbek Bible romanized
Uzbek Bible - Gospel of John
Uzbek Bible romanized - Gospel of John
Uzbek Gospels Latin Script GospelGo
Uzbek John Cyrillic Script GospelGo
Uzbek Audio New Testament 1
Uzbek Audio New Testament 2
Uzbek New Testament PDF IBT
Uzbek Play List
Mark
Scripture
Scripture 2
1st John
Villages
Mezmur 23

Uzbek: Northern
Uzbek: Northern Children
Uzbek: Northern Audiodrama
Uzbek: Southern
Uzbek: Southern Audiodrama
Joshua Project
Shaoshu
Wiki
Scripture
Luke 2
Video 1
Video 2
John 3:16

Turkestan

free web site hit counter