Jawa New Testament

Jawa Bible - New Testament

New Testament 2

Bible

Gospel Recordings

Banten Jesus Story

Banyumas

Cirebon Jesus Story

Cirebon w

Kromo Madyo

Ngoko Surabaya

Tengger

Yogya

Gospel of John

Jesus Calms the Storm

Jawa Jesus Story

Jawa 1

Jawa 2/a>

Jawa 3

Jawa 4

Jawa 5

Banten

Cirebon

Indramayu

Audio New Testament

The Lord's Prayer 1

The Lord's Prayer 2

The Lord's Prayer 3

The Lord's Prayer 4

The Lord's Prayer 5

The Lord's Prayer Huruf

The Lord's Prayer Pegon

1 John

Genesis 1

Help from Above

Four Laws

Genesis 1

God Answers

How to Know God

John

John 2

John 3

Wangsulane Gusti Allah

John 3:16 Awitdene Gusti Allah anggone ngasihi marang jagad iku nganti masrahake Kang Putra ontang-anting, supaya saben wong kang pracaya marang Panjenengane aja nganti nemu karusakan, nanging nduwenana urip langgeng.

John 3:16

Caribbean

John

English

All

Our Visitors